The Competence Network (TCN) is een netwerk van consultants dat uw organisatie helpt om verbeteringen te definiëren én te realiseren.
TCN kijkt door de bril 'mens en organisatie'. Dit wil zeggen dat wij inzoomen op de werking van uw organisatie en op de mensen die daarin functioneren.

Onze klanten stellen ons vragen als :
'Hoe moeten we ons positioneren in een (snel) veranderende omgeving?'
'Hoe werken wij als directie samen om onze zakelijke doelstellingen
te realiseren?',
'Wie neemt binnen mijn organisatie welke verantwoordelijkheden op?',
'Hoe organiseren wij ons op een efficiënte wijze?',
'Welke ondersteuning hebben wij nodig om iets echt te laten veranderen?'
'Welke competenties heben we juist nodig?'
'Hoe vinden en behouden we de juiste mensen?'...© TCN, 2013.     privacy | english version | version française