A NETWORK OF CONSULTANTS

Een duidelijk toekomstbeeld werkt inspirerend en motiverend!

The Competence Network (TCN) is gestart in 2002 en bestaat uit een team van ervaren consultants.
Wij ondersteunen organisaties die nadenken over de toekomst (strategievorming) en helpen hen
om dat toekomstbeeld te vertalen naar een aangepaste organisatiestructuur (processen-rollen-verantwoordelijkheden).

Sinds 2021 maakt TCN deel uit van een grotere structuur zijnde ETH (European Training House).
Op onze website www.eth.be onder de tab ‘Ontwikkel je organisatie’ vind je wat TCN kan doen voor je organisatie.